DOGME – co to za metoda?

Bez kategorii

DOGME – co to za metoda?

Dogme to metoda, która ogranicza rolę podręczników i innych materiałów “typowo szkolnych” podczas zajęć. Głównym założeniem jest otwartość nauczyciela na potrzeby uczniów. Tematy i zagadnienia, które będą omawiane podczas lekcji powinny pojawiać się w sposób naturalny ze strony uczniów. Reżyserami lekcji w stylu DOGME są kursanci, a nauczyciel czuwa nad merytorycznym aspektem i podąża za studentami, służąc im swoją wiedzą.

Skąd się wzięło Dogme?

Początki omawianej metody nauczania związane są z ruchem filmowym Dogme 95, założonym przez duńskich filmowców (Thomas Vinterberg, Lars von Trier, Kristian Levring i Søren Kragh-Jacobsen). Kwestionowali oni zależność kina od technicznej magii, efektów specjalnych i fantazji. Zamiast tego proponowali skupienie się na autentycznej scenerii i rzeczywistej historii, a akcja filmu powinna dziać się tu i teraz. Ideą filmowego manifestu zainteresował się Scott Thornbury, który postanowił zaimplementować ją do nauczania języków obcych.

Scott Thornbury zaczął przeprowadzać kursy językowe bez sztywnego scenariusza opartego na tematach w podręcznikach. Dawał on coraz więcej swobody swoim studentom w proponowaniu tematów zajęć. W rezultacie materiały, które pojawiały się na lekcjach przynosili sami studenci. Nauczyciel również proponował swoje treści dydaktyczne, uwzględniając jednak przede wszystkim potrzeby i zainteresowania uczniów.

Najważniejsze założenia Dogme:
  • Interaktywność między nauczycielem i uczniami oraz między samymi uczniami
  • Zaangażowanie, dzięki któremu uczniowie mają realny wpływ na materiały i treści omawiane podczas zajęć
  • Nauka poprzez rozmowy, w których uczeń i nauczyciel współtworzą wiedzę oraz kształtują umiejętności
  • Krytyczne myślenie, dzięki któremu nauczyciele i uczniowie korzystają z dostępnych materiałów i podręczników w sposób krytyczny, uwzględniający ich kulturowe oraz ideologiczne uprzedzenia.
Dogme – metoda nauczania języków obcych w FishKoi

Metodę Dogme wykorzystujemy po części na naszych kursach języka polskiego oraz lekcjach indywidualnych. Metoda ta jest szalenie skuteczna, ponieważ angażuje uczniów w proces nauki. W naszej szkole przykładamy dużą wagę do dynamicznej komunikacji między lektorem, a uczniami. Staramy się, aby tematy poruszane na zajęciach odpowiadały zainteresowaniom i aktualnym potrzebom kursantów. Ponadto zachęcamy, aby student angażował się jak najmocniej w proces nauki.

Aktywność i entuzjazm uczniów na zajęciach są kluczowymi czynnikami, decydującymi o szybkich wynikach w nauce. Metoda Dogme jest obecna w naszej szkole na tyle, na ile są otwarci na nią uczniowie. Mamy oczywiście na uwadze, że niektórzy dużo lepiej przyswajają wiedzę, w sposób tradycyjny, mając z góry określoną strukturę, dlatego staramy się zachować elastyczność w metodyce nauczania.

Jeśli chcesz rozpocząć ciekawą naukę języka polskiego – zapraszamy na nasze kursy grupowe lub lekcje indywidualne

A może chcesz szlifować polski samodzielnie? Mamy dla Ciebie 5 skutecznych metod

Źródła:

Teaching Unplugged. Dogme in English Language Teaching – Scott Thornbury

How to reduce your time preparing for online classes and prevent emotional burnout – Maria Glazunova @mary_glazunova

Dogme language teaching- Wikipedia